Trajnostna mobilnost

V okviru projekta Krepitev mehke mobilnosti na primeru krajinskega parka Logarska dolina sta potekala dve delavnici z naslovom Trajnostna mobilnost kot podpora turizmu.

Delavnica, ki je potekala 7.5.2013, je bila namenjena domačinom s predstavitvijo dobrih praks uvajanja trajnostne mobilnosti v turističnih območjih v Švici. Delavnica, ki je potekala 8.5.2013, pa je bila namenjena lokalnim turističnim organizacijam, regionalnim razvojnim agencijam, občinam, pristojnim državnim institucijam ter ostalim akterjem v turizmu. Poleg primerov dobrih praks iz Švice, je bilo predstavljenih tudi nekaj praks uvajanja trajnostne mobilnosti v slovenskem prostoru. V sklopu okrogle mize pa sledila diskusija, ki je med drugim pripeljala do ugotovitev, da je za uspešno izvajanje mobilnostih ukrepov v trajnostnem smislu na sistemski ravni predvsem nujno izboljšati medsektorska usklajevanja in povezovanja, za uspešnim izvajanjem konkretnih primerov pa so ključ do uspeha ljudje, ki v prostoru vodijo projekte.

Švicarske dobre prakse sta predstavila Reto Soler iz Združenja gorskih območij za trajnostni razvoj in Philipp Wegelin iz Univerze v Lucernu.

 

Vir: http://www.logarska-dolina.si/