Očistimo Kočevsko

Lansko pomlad, 24. marca 2012, je Društvu ekologov brez meja uspelo povezati kar 289.000 prostovoljcev ali povedano drugače – več kot 14 % vseh prebivalcev naše države. Druga vseslovenska čistilna akcija »Očistimo Slovenijo za vedno 2012« je bila tako najuspešnejša prostovoljska okoljska akcija v zgodovini človeštva.

Del vseslovenske čistilne akcije v letu 2012 je bilo tudi 1555 občank in občanov občine Kočevje (skupaj z vrtci in šolami je v akciji sodelovali 3115 občank in občanov). Na zbirni center v Mozlju smo v okviru akcije pripeljali 76 ton raznovrstnih odpadkov (od tega 5,8 ton salonitnih plošč).

Na ZGS OE Kočevje se permanentno trudimo urediti problematiko divjih odlagališč v naravnem okolju. Že vrsto let vodimo kataster divjih odlagališč, vzdržujemo Register divjih odlagališč www.register.ocistimo.si na področju GGO Kočevje, koordiniramo manjše čistilne akcije in kot partnerji sodelujemo v večjih čistilnih akcijah. Leta 2011 smo koordinirali čistilno akcijo »Očistimo Kočevsko 2011«, leta 2012 smo vodili celoten projekt vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo 2012« v občini Kočevje. Čistilna akcija na področju občine Kočevje je bila v letu 2012 proglašena za najuspešnejšo čistilno akcijo v državi.

Čiščenje prisotnih divjih odlagališč, izobraževanje otrok, mladine oz. ljudi vseh generacij, ozaveščanje, dobri vzgledi, preprečevanje nadaljevanja onesnaževanja in nelegalnega odlaganja raznovrstnih odpadkov v naravo ter aktivnejše delo pristojnih inšpekcijskih služb. Vse to je naša dolžnost.

Pomen permanentnosti organizacije čistilne akcije je prepoznan in je zato naše glavno vodilo, saj vemo, da le sistemsko in dobro premišljeno delo daje želene rezultate. Potrebna je vztrajnost, marljivost in velika mera entuziazma. Zato in zaradi lepše prihodnoti naših otrok bomo čistilno akcijo organizirali tudi letos!

Akcija, ki smo jo poimenovali »Očistimo Kočevsko 2013«, bo potekala v soboto, 20. aprila 2013, s pričetkom ob 9.00 uri.

Še več na spletni strani Občine Kočevje www.kocevje.si.

Vir: http://www.zgs.gov.si