Pobuda za gozdno izobraževanje

Forest Education Initiative - Pobuda za gozdno izobraževanje

Pobuda za gozdno izobraževanje (Forest Education Initative - FEI) izhaja iz Velike Britanije – Škotska, Wales, Anglija. Glavni cilj pobude je povečati razumevanje  procesov v gozdu ter razvijati spoštljiv odnos med mladimi do okolja. Poseben poudarek je na okoljskem socialnem in ekonomskem potencialu gozdov ter na povezavi med drevesi in lesenimi izdelki.

Ciljna skupina so otroci, mladi, vzgojitelji, učitelji, mladinski voditelji, zaposleni v gozdarstvu in lesni industriji ter vsi, ki jih zanima okoljska vzgoja.

Pobuda za gozdno izobraževanje deluje preko lokalnih, prostovoljnih skupin, v katerih se združujejo posamezniki in organizacije, ki želijo druge poučevati o drevesih, lesu ter drugih znanj povezanih z gozdom. Lokalne skupine nudijo različne dejavnosti in usposabljanja, ki temeljijo na gozdu in lesnih izdelkih v njihovi neposredni okolici.

Gozdne šole
Gozdne šole so daljši vzgojni programi, namenjeni različnim starostnim skupinam – od predšolskih otrok do odraslih. Osnoven program je sestavljen iz šestih srečanj, ki se odvijajo v manjših skupinah, enkrat tedensko. Srečanja potekajo v vsakem vremenu v naravi. Voditelji programov so usposobljeni, imajo potrebne certifikate za izvajanje gozdne šole ter opravljen tečaj prve pomoči. Prilagojen program je pripravljen tudi za osebe s posebnimi potrebami.

Gozdne šole so idealna metoda, preko katere se lahko izvede velik del šolskega učnega načrta. Učenje, ki poteka preko dela v manjših skupinah, spodbuja samostojnost, fizično aktivnost in razvoj komunikacijskih veščin. Eden glavnih ciljev je razviti mlade ljudi v samozavestne  in okoljsko odgovorne posameznike.

Program je sestavljen glede na potrebe, starost udeležencev in zahteve naročnika in lahko traja tudi do 10 tednov. Program lahko vključuje grajenje bivakov, ognjev, kuhanje v naravi, izdelovanje različnih stvari iz naravnih materialov in raziskovanje gozdne krajine.

Pred vsako gozdno šolo se izvede načrtovalno srečanje za voditelje gozdne šole in naročnike, na koncu pa jo tudi skupaj ocenijo. Po koncu vsakega srečanja se izvede tudi refleksija z udeleženci.

Na Škotskem se povečuje število učiteljev in izvajalcev, ki so se udeležili uposabljanj za vodje Gozdne šole. Nekaj šol je Gozdno šolo že integriralo v svoj program kot redno ali poskusno dejavnost. Za šole to sicer predstavlja precejšen logisitičen zalogaj, saj zahteva redne izlete manjših skupin v naravo, zato se v večji meri še zmeraj rajši odločajo za enodnevne izobraževalne ekskurzije. 

Vir: http://www.foresteducation.org/