PAWS-MED

Zaradi vse večje urbanizacije družbe, podnebnih in okoljskih sprememb in v okviru vsesplošne globalizacije ter rasti pomena gozdov se povečuje tudi potreba po spoznavanju različnih dimenzij gozdov in gozdarstva. Gozdna pedagogika je glavni pripomoček za posredovanje znanja o gozdovih in o njihovi vlogi pri reševanju glavnih izzivov, pred katere je postavljena človeška družba.

V večini sredozemskih držav se gozdarske službe soočajo s pomanjkljivim znanjem gozdarjev, ki so glavni izvajalec pedagoških aktivnosti v gozdu, o načinih in metodah prenosa znanja o gozdu na različne družbene skupine.

Za rešitev tega problema je bil projekt PAWS (Gozdna pedagogika – Koncept seminarja za gozdarje) v okviru programa Leonardo da Vinci nadgrajen z novim projektom PAWS-MED, ki sodi na področje “Prenos inovacij” v okviru omenjenega programa.

PAWS-MED projekt  je prilagodil pedagoške vsebine in učne pripomočke, razvite v okviru projekta PAWS na potrebe sredozemskih držav. Tako se je v projekt PAWS-MED vključilo 10 partnerjev, ki prihajajo iz Italije, Slovenije, Španije, Portugalske, Grčije, Cipra, Avstrije in Nemčije.

S projektom se je prilagodilo pedagoške vsebine potrebam sredozemskih držav ter se jih preizkusilo v nacionalnem okolju. Projekt je vključeval tudi usposabljanje trenerjev s področja PAWS-MED pristopov na področju gozdne pedagogike in prenos tega znanja na gozdarje, ki se v posameznih državah ukvarjajo z aktivnostmi gozdne pedagogike.

Projekt PAWS-MED je zaobjel naslednje učne pripomočke:

  1. Okvir seminarja
  2. Priročnik za udeležence seminarja
  3. Curriculum / koncept seminarja za gozdarje
  4. Pripomoček za načrtovanje aktivnosti gozdne pedagogike ( interaktivna programska oprema)

Slovesni partner pri projketu je Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
kontaktna oseba: Andrej Breznikar.

Vir: http://www.paws-europe.org/