Fibonacci

Projekt FIBONACCI učimo se z raziskovanjem je evropski projekt, ki ga financira EU v sklopu 7. Okvirnega programa (FP 7) in je namenjen popularizaciji naravoslovja med mladimi in njihovimi učitelji ter vpeljavi raziskovalnega pouka naravoslovja v osnovno šolo. Nosilka projekta v Sloveniji je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. V projektu FIBONACCI sodeluje 25 uglednih institucij iz 21 evropskih držav, med njimi tudi iz Švice.

 Ker je kvaliteta poučevanja in uspešnost vpeljave novega pristopa k poučevanju, raziskovalnega pouka, odvisna predvsem od učitelja, ki vodi delo v razredu, so bile dejavnosti projekta FIBONACCI osredotočene na podporo delu učiteljev in vzgojiteljev.

 V projektu FIBONACCI Slovenija je v prvih dveh letih sodelovalo 50 šol, 35 vrtcev, 160 učiteljev in 140 vzgojiteljev. Zanje je bilo organiziranih 41 brezplačnih eksperimentalnih delavnic. Pripravljena so bila didaktična gradiva za 22 tematskih sklopov, skladnih z učnimi načrti za osnovno šolo. Za lažjo implementacijo v razredu so bili pripravljeni tudi pripadajoči eksperimentalni kompleti za delo z učenci.

Več o tem najdete na slovenskih spletnih straneh projekta FIBONACCI http://fibonacci-project.si

Vir: http://fibonacci-project.si


 

Galerija slik