MREŽA GOZDNIH VRTCEV

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko, v sklopu inovacijskih projektov tudi Zavoda RS za šolstvo in vseh ostalih, ki zaupajo v naše delo.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

V Mreži spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Pot v gozd, do bližnjega potoka ali travnika, naj postane in ostane del življenja naših otrok in tudi nas samih.

Gozdni vrtec, gozdna šola

Slovenijo pokriva kar 60 odstotkov gozda, ki je nedvomno zdravo življenjsko okolje. Narava je praktično povsod okoli nas. Gozd v slovenski pokrajini opravlja številne naloge, ohranja biotsko raznovrstnost, blaži klimatske spremembe, je pomemben zadrževalnik vode, prostor za sprostitev in rekreacijo in še bi lahko naštevali. Poleg vseh teh nalog postaja gozdni prostor v zadnjih letih zanimiv tudi za šole in vrtce. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, opažajo velik napredek na posameznih področjih razvoja otrok.

Večina šol in vrtcev v Sloveniji ima dostop do gozda brez uporabe prevoznih sredstev. Toda v preteklosti in verjetno tudi v večjem delu današnjega izobraževanja je šola še vedno usmerjena v razred, besedilo v obliki prenosljivega znanja in učitelja kot poznavalca. Kurikul sestavljajo izbrana akademska znanja. V naši državi izobraževanje izven razreda ni zakonska zahtevano, zato je odločitev za odhod iz razreda v rokah posameznega vzgojitelja, učitelja ali vrtca oziroma šole.

Poučevanje v naravnih okoljih v neposredni bližini vrtcev in šol je več kot primerno za celostni razvoj otrok, šol in vrtcev ter celotne lokalne skupnosti. Gozdne učilnice in poučevanja na prostem nam namreč nudijo dovolj prostora za akademska znanja, razvoj socialnih veščin, izkušnje, sodelovanje in osebno predanost delu, radovednost, domišljijo in spontane individualne iniciative. Naše bližnje naravno okolje naj postane prostor, kjer lahko razvijamo identiteto, občutek za prostor ter obenem uživamo v prostoru in se seveda vanj vedno znova vračamo.

Kaj je torej tisto, kar lahko v Sloveniji preoblikuje »navadni vrtec ali šolo« v gozdni vrtec oziroma šolo?

uporaba bližnjega gozda oz. naravnega okolja, ki ga izberemo na osnovi kriterijev, kot so dostopnost, zdravje in varnost;

 • redni, pogosti obiski gozda (naravnega okolja) tedensko ali štirinajstdnevno za vrtec in mesečno za šole, skozi celo leto;
 • pri dejavnostih upoštevamo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti;
 • raziskovanje in učenje ima značilnosti odprtega učenja;
 • dobro počutje vseh, tudi pedagoškega osebja, v naravnem okolju.

Kaj v praksi pomeni gozdni vrtec ali gozdna šola?

Pomeni čisto preprosta dejanja:

 • preseliti razred ven;
 • učenje pesmice na travniku;
 • ponavljanje poštevanke pod drevesom;
 • peljati skupino otrok iz vrtca v gozd in ustvariti gozdno igrišče;
 • učiti jih ABC narave;
 • pomagati otrokom, da lažje dosežejo svoje cilje;
 • ustvariti mrežo naravnih lokalnih okolij za učenje.

VIR: http://www.gozdnivrtec.si/sl/