Gozdna šola SilbertalGozdna šola Silbertal se ukvarja z vsemi vidiki življenja v gozdu. Vsebine segajo od prikaza splošnih funkcij gorskega gozda in njegove rabe do nekoliko bolj specializiranih tem, kot so npr. vsebinski sklopi "Gorski gozd kot zašcitnik", "Barve gozda" in "Veliko gomazenje", ki zajemajo program tri ali štiriurnih vodenih ogledov. Učne vsebine se posredujejo neposredno v naravi, ob vsakem vremenu in v vseh letnih časih. Ponudba, ki je prilagojena potrebam različnih starostnih skupin, naj bi zbujala predvsem veselje in zanimanje za gozd.

Cilj:
Razvijanje ponudbe učnih vsebin o gozdu. Otroci in mladostniki spoznavajo različne funkcije in naloge kot tudi vrednost gozda. Na mestu samem se obiskovalcem posreduje vloga gozda kot varovalnega gozda, življenjskega prostora najrazličnejših živalskih in rastlinskih vrst, zbiralnika biomase ter prostor za umik in počitek.
Z vodenimi obiski gozda želimo:
- Izboljšati odnos ljudi do gozda in njihovo znanje o gozdu;
- oživiti vsa čutila (sluh, vid, tip, okus);
- v javnosti vzbuditi čut za odgovorno ravnanje z gozdom;
- posredovati povezanost gozda z ekološkega (življenjski prostor) in gospodarskega vidika (les kot proizvod) in tako posredovati potrebo ljudi po neokrnjenem gozdu (varovalni gozd);
- pojasniti načela trajnostnega razvoja in jih znati prepoznati;
- okrepiti pozitiven odnos do različnih oblik rabe gozdnega in lovskega gospodarstva.

Učinek:
Gozdna šola Silbertal, ki so jo odprli junija 2005, je pripravila pestro paleto različnih vodenih učnih ogledov z gozdarskega in ekološkega vidika ter vidika biologije divjadi. Oglede je mogoče organizirati kot poldnevne obiske ali kot individualne celodnevne oglede. Pozimi se je mogoče na vodeni ogled odpraviti na krpljah in slediti gozdnim živalim in se pri tem seznaniti s strategijami njihovega preživetja. Gozdna šola Silbertal je l. 2005 prejela priznanje v okviru nagrad za inovacije, ki jih podeljuje Turistični forum Vorarlberg.

Udeleženec:
Projekt silbertalske gozdne šole, s katerim upravlja gozdna uprava mesta Stand Montafon, ponuja pestro izbiro vodenih ogledov. Ture po gozdovih vodijo usposobljeni pedagogi s področja naravoslovja in gozdarstva. Ciljno občinstvo so predvsem vorarlberški vrtci in šole, med obiskovalci pa je vedno več tudi družin, odraslih ter obiskovalcev mesta S. Montafonat.

Povezava do strani : www.silbertaler-waldschule.at