C3 Alps

Rešitve, kako ravnati s posledicami globalnega segrevanja, obstajajo. A kako o njih uspešno obveščati javnost? V ta namen je pred kratkim izšla publikacija, ki v sedmih korakih ponuja odgovore za območje Alp.

Smernice za Alpe: priročnik, ki je nastal v okviru projekta C3 Alps, prinaša številne možnosti uspešnega komuniciranja o prilagajanju podnebnim spremembam.

Tisti, ki sprejemajo odločitve, pogosto premalo poznajo možnosti za prilagajanje podnebnim spremembam. Rešitve, kot je npr. zasaditev višjim temperaturam prilagojenih drevesnih vrst v gorskih gozdovih, sicer obstajajo, vendar pa pogosto nimajo prednostnega pomena. Pri obveščanju in prepričevanju javnosti, ter če želimo, da bo ta dejansko pripravljena na izzive, ki jih s seboj prinašajo podnebne spremembe, je torej pomembna spretnost uspešnega komuniciranja.


Kompleksne soodvisnosti pa nezapleteno, jasno in pregledno sporočanje le še otežujejo. Odločilnega pomena je zato jezikovni prenos teorije v prakso. Smernice C3 Alps za uspešno komuniciranje z javnostjo v sedmih korakih ponazarjajo rešitve, kako lahko tovrstne izzive obvladujemo v praksi, vsebujejo pa tudi predloge za uspešno posredovanje sporočil. Glavni vidik je prilagajanje podnebnim spremembam, ne da bi bili pri tem izključeni drugi vidiki komuniciranja okoljskih vsebin. Publikacija prinaša številne nove ideje za strokovnjake in omogoča vpogled v strokovno področje vsem, ki so se z njim šele začeli ukvarjati.


Projekt C3 Alps, ki se izvaja v okviru Interregovega programa za območje Alp (Alpine Space), želi odpraviti vrzel med razpoložljivim teoretičnim znanjem o prilagajanju podnebnim spremembam in njegovi uporabi v praksi. CIPRA izvaja projekt v imenu Lihtenštajna, publikacijo o uspešnem komuniciranju pa je izdelala na podlagi predhodnih projektov in raziskav.


Publikacija in več informacij na: www.c3alps.eu/phocadownload (en), www.c3alps.eu/index.php/si/

Galerija slik