Gozdni vrtec

V petek, 23. 11. 2012 je CIPRA v sodelovanju z Društvom študentov gozdarstva organizirala ogled vrtca Maria Saal v Avstriji, ki deluje po principu gozdne pedagogike. Ker tudi pri nas težnje k povezovanju predšolske vzgoje z naravnim okoljem naraščajo, je bil ogled dobre prakse v tujini sprejet z velikim zanimanjem, saj se ga je udeležilo 36 študentov različnih strok.

Ogled gozdnega vrtca se je začel na eni izmed mnogih točk na okoliških gričih pri vasi Arndorf, kjer poteka dopoldansko varstvo 21 otrok, večinoma prihajajočih iz mestnega okoliša Celovca. Otroci malicajo ob ognjišču, kjer pomagajo pri kurjenju ognja, ob hladnih dnevih in pozimi pa se pogrejejo v prikolici, sicer pa celoten dan ne glede na vreme preživijo na prostem.

Prednost ogleda je bila vsekakor ta, da so imeli udeleženci zanimivo priložnost v celoti opazovati potek običajnega dne v gozdnem vrtcu. Vzgojiteljice so pripravile krajšo predstavitev delovanja vrtca in njegovih prednosti za razvoj otrokove ljubezni do okolja, socialnega čuta, znanja o naravi in manjše potrebe po potrošniškem načinu življenja. Spoznavanje in povezovanje zainteresiranih udeležencev je bila vsekakor dobra popotnica k razvoju podobnih oblik predšolske vzgoje pri nas.

     

Povzeto po: http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/aktivnosti-v-teku/ogled-gozdnega-vrtca-maria-saal-pri-celovcu/

Foto: Anamarija Jere