Mladi nadzorniki

Triglavski narodni park je osem dni gostil mednarodni tabor za mlade nadzornike iz evropskih parkov.
Kranjska Gora - Med udeleženci tabora za mlade nadzornike, ki je v Triglavskem narodnem parku (TNP) potekal do sobote v Kranjski Gori in okolici, je sodelovalo šestintrideset mladih in njihovih spremljevalcev, poklicnih naravovarstvenih nadzornikov iz dvanajstih evropskih držav.Cilj programa tabora je predstaviti pomen zavarovanega območja, delo naravovarstvenega nadzornika ter spoznavanje narave, kulturne dediščine in življenja v TNP. Z razumevanjem vloge zavarovanega območja med mladimi, predvsem domačini je namreč varovanje lahko veliko lažje in učinkovitejše. V program je bilo do letos vključenih petinpetdeset mladih, v starosti od trinajst do štirinajst let iz okolice parka. Po zaključenem petletnem izobraževanju, ki vključuje vsakoletni tabor v TNP, mednarodni tabor v enem od evropskih parkov ter enodnevna srečanja in izobraževanja, bodo mladi tako lahko postali prostovoljni naravovarstveni nadzorniki.

Tema letošnjega tabora je bila posredovanje informacij obiskovalcem v parku. Mladi so se tako posvetili parkovni infrastrukturi na terenu, kot so informacijske table ter druga oprema za obiskovalce, in si obenem izmenjali mnenja.

Program Mladi nadzornik je dober primer sodelovanja s prebivalci parka in neposredne okolice, saj vsebina prek mladih lahko doseže tudi njihove bližnje in prijatelje. Je aktivno in vzgojno preživljanje prostega časa. Pomeni druženje z vrstniki iz drugih regij, tudi drugih držav, spoznavanje njihovih navad, tujih jezikov. Prispeva k vzgajanju odnosa mladih do okolice ter k zavedanju, da narava ni naša, temveč smo jo zgolj podedovali od naših prednikov in jo moramo varovati za naše zanamce.

»Triglavski narodni park organizira tabor v sodelovanju z rezijanskim Naravnim parkom Julijsko predgorje. Oba parka sta leta 2009 prejela certifikat za vzorno čezmejno sodelovanje,« je dejala Marjeta Albinini iz naravovarstvene nadzorne službe TNP.


Vir: Gorenjski  glas. 1. avgust 2012, Avtor: Samo Lesjak, Foto: arhiv tabora (F. Minozzi)