Popek

Popek je projekt spoznavanja in opazovanja narave, predvsem različnih ogroženih vrst rastlin in živali, in hkrati spremljanje vpliva vremenskih razmer na njihovo rast in razvoj. Projekt je edinstven primer vključevanja posameznika v znanost in medgeneracijskega učenja v lokalni skupnosti, ki hkrati spodbuja spoznavanje narave in kvalitetno preživljanje prostega časa ter mreženja z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Namenjen je tako predšolskim, osnovnošolskim in srednješolskim otrokom, kot starejšim posameznikom, zainteresiranim društvom in skupinam, ki jim ni vseeno za okolje, v katerem živimo.

Popkov vpliv je zelo pomemben za povezovanje sodelujočih in medsebojno in medgeneracijsko izmenjavo znanj. Pri mladih, ki so naša prihodnost, želimo na zabaven, zanimiv in neformalen način zbuditi zavest o negativnih vplivih človekovega delovanja na okolje, jih o tem izobraževati in jim tako približati znanost na njim prijazen način. Starejšim uporabnikom skušamo zagotoviti »prostor«, kjer se izmenjuje strokovna in laična mnenja, išče rešitve za konkretna vprašanja, nudi strokovno podlago in svetovanje.

Projekt Popek ima za cilj vzpostavitev razvoj nacionalne mreže (ne)profesionalnih fenologov, herpetologov, ornitologov, entomologov, opazovalcev velikih zveri in drugih živali, v podatkovne baze, javno dostopnih podatkov.

Na spletni strani so pripravljena gradiva, namenjena tako vzgojiteljem in učiteljem, kot staršem, ki bi želeli s svojimi otroci preživljati čas kvalitetneje. V njih so osnovne značilnosti opazovanih vrst, navodila za izvajanje z igrami in obrazci, v katere vpisujete svoja opazovanja. Na spletni strani se vpišite z imenom in geslom ter vpisujte podatke o opazovanih pojavih. Po celotni Sloveniji pridobljeni podatki se vnašajo v spletno aplikacijo in so javno dostopni ter tako na voljo strokovnim organizacijam, udeležencem in drugim zainteresiranim javnostim.

Nosilec projekta je Zavod Grč Vrh, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Agencijo Republike Slovenije za okolje, Nacionalnim inštitutom za Biologijo, društvom Dinaricum, društvom Societas herpetologica Slovenica, društvom DOPPS, Ekošolo in drugimi. Najdete nas na spletni strani www.mojpopek.org ali na spletnem naslovu popek@mojpopek.org.

Vir: http://www.mojpopek.org/index.php

Galerija slik