Učna pot

Pot, ki bo povezovala točke z različnimi nalogami in pripomočki, ki bodo obiskovalcem pomagali na zanimiv način odkriti, spoznati in doživeti naravo. Ne zgolj informativne table, temveč skavtski pristop (okoljske igre, vlivanje živalskih sledi, ocenjevanje obsega in višine dreves, ipd.).


Učna pot bi namenjena za naključne in nenaključne obiskovalce.