Okoljski dnevi

V okviru okoljskih dni želimo otrokom in mladim z različnimi aktivnostmi v naravi ter preko izkustvenega učenja omogočiti doživetje narave in s tem spodbujati oseben in spoštljiv odnos do okolja.

Program okoljskih dni:

- okoljsko-vzgojne igre in dejavnosti po metodi tekočega in izkustvenega učenja,

- ogled interaktivne učne poti z obiskom pragozda,

- dejavnosti za spoznavanje pomembnosti ohranjanja ekosistemov,

- spoznavanje narave (rastlinstvo, živalstvo, astronomija, ...).